Bæredygtighed

Villabyens VVS er en entreprenørforretning, hvor bæredygtighed spiller en rolle. Vi er opsatte på at bidrage til en bedre verden via optimering af vores aktiviteter i forhold til forskellige verdensmål.

Vi har derfor udarbejdet en bæredygtighedsstrategi, som fokuserer på de områder vi kan påvirke direkte og indirekte. Som målestok tager vi udgangspunkt i FN’s 17 klimamål. Dvs. det er her vi kan bidrage til en bedre og renere verden.

Opkvalificering af medarbejdere og ansættelse af lærlinge

Vores vigtigste ressource er vores medarbejdere. Teknologier og ikke mindst viden om bæredygtighed skal udvikles hele tiden – derfor afsætter vi ressourcer af til efteruddanne vores ansatte. Det er vores mål hele tiden at beskæftige og uddanne lærlinge for at tage et fælles samfundsmæssige ansvar.

Arbejdsulykker og sygefravær

Vi tolerer ikke ikke arbejdsulykker på vores arbejdsplads. Det skal være sikker at gå på arbejde i vores virksomhed.

For os er det vigtigt, at der er høj trivsel  og lavt sygefravær på arbejdspladsen. Fokus er derfor på at sikre ordentlige vilkår – både i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Bæredygtige varebiler og affald

Vi går målrettet efter at energioptimere vores transport, hvilket betyder, at firmabiler, som skal erstattes, udskiftes til energirigtige transportmidler eksempelvis eldrevne eller hybrid.

Ved indkøb og tilrettelæggelse af vores arbejde forsøger vi at optimere vores materiale anvendelse mest muligt. På vores byggepladser sørger vi for at sortere affald, således der opstår så stor mulighed for genanvendelse.

CO2 produktion fra byggebranchen, transport, affald via renovering frem for nybyg

Vi vil gerne bidrage med vores viden om miljørigtige løsninger i forbindelse med samarbejde med rådgivere og bygherrer.

Kontakt os og få et skræddersyet tilbud på din kommende opgave

Ønsker du at høre mere om, hvad vi kan tilbyde vedrørende badeværelser eller andre VVS-ydelser, er du meget velkommen til at ringe til os på telefon 32 11 01 00 eller skrive til os på mail info@villabyensvvs.dk. Vi kommer gerne med rådgivning omkring etableringen af et nyt badeværelse samt et uforpligtende tilbud.